Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Ulaşım ve Konaklama
 İletişim

 
  
 Eski Programlar
  2018 Programı
  2017 Programı
  2016 Programı
  2015 Programı
  2014 Programı
  2013 programı
  2012 programı
  2011 Programı
  2010 Programı
  2009 Programı
  2008 Programı
  2007 Programı
  2005 Programı
    2004 Programı
    2003 Programı
    2002 Programı
  2001 Programı
  

K a t ı l ı m  k o ş u l l a r ı:

Ücrete sadece seminerler / atölyeler dahildir.

Katılım için kayıt yaptırılması ve ücretin %50 sinin
Adatepe Taşmektep Derneği Ticari İşletmesi
Yapı Kredi Bankası Altınoluk Şubesi 45293390 nolu hesaba
yatırılması gerekmektedir.
IBAN NO: TR80 0006 7010 0000 0045 2933 90

  - Önceki yıllarda Taşmektep seminerlerine katılmış olanlara,
  - Öğrencilere,
  - En az 3 kişi olan gruplara
%10 indirim uygulanır

Bu dönem içinde;
  - İkinci bir seminere katılana %20,
  - Üçüncü bir seminere katılana %40,
  - Dördüncü bir seminere katılana %60 indirim yapılacaktır.
  - Beşinci katılım ise ücretsizdir.

İ l e t i ş i m  ve Bilgi için:  

web: www.tasmektep.com

www.facebook.com/AdatepeTasmektep
 

e-posta: adatepetasmektep@gmail.com
tel: 0286 752 59 99 (Adatepe)
  0542 488 33 07