Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

Türkiye'de Kentlinin Modernleşmesi: 18. Yüzyıldan 1950'lere İstanbul


"Türkiye'de kentin modernleşmesini, dönüşümünü genellikle şehircilik disiplininin sınırları içinde düşünmeye alışığız. Bunun anlamı, kentsel modernleşmenin kentin bir plan disiplinine alınması olarak tarif edilişidir. Oysa, kentin değişimi inşai olmaktan çok, toplumsal bir değişimdir. Kent toprağının, sokağının, yapılarının, kentteki her tür özel ve kamusal mekanın değişimi, aslında kentlinin değişimi demektir. Bu ise, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de, öncelikle metropollerin sakinlerinden başlayarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla, bu seminer kenti planlayan uzmanları ve etkinliklerini değil, çevreleriyle gerilimli, yani modern ilişkiler kuran insanların öykülerini anlatacaktır. Kenti inşa eden ve yıkan, geçmişine ve geleceğine yönelik özlemler geliştiren, bozan ve bozulmadan yakınan, kısaca modernleştiren olağan insanlardan söz edilecektir burada. Onların 18. yüzyıldan bugüne uzanan kentsellik serüvenleridir söz konusu olan."