Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

2 Temmuz -   7 Temmuz                

5 YAPIT 3 DİSİPLİN 

Hilmi Yavuz, Kamil Fırat, Zerrin İren Boynudelik

 

Program boyunca her gün bir eser üç farklı disiplin açısından ele alınacak ve tartışılacaktır. Söz konusu eserler: Las Meninas (Velasquez), Allegory of Painting (Vermeer), Kompozisyon (Kandinsky), Katedral Dizisi (Monet), Fountain- Çeşme-Pisuar (Marcel Duchamp)

Resmin tarihinde görsel kopmalar. Resimsel söylemin bu kopma ile nasıl dönüştüğü ve dönüşümün entelektüel arkaplanı.

Söz konusu resimler bağlamında resim tarihi ile felsefe tarihi arasında kurulabilecek ilişkiler.

Resim tarihinin, bu örneklerden yola çıkarak daha geniş kapsamda, bir zihniyet problemi olarak okunması.

Söz konusu beş yapıt bağlamında; sanat tarihi açısından bu yapıtların önemleri, resimsel özellikleri, kompozisyon ve ikonografik açıdan ele alınışları. Ve bu yapıtların oluşmasında rol oynayan sosyal ve siyasal olgular ve dönemlere bağlı olarak değişen estetik anlayışların ele alınması.

 

Kaynaklar:

BERGER, John., Görme Biçimleri, (Çev: Yurdanur Salman), Yankı Yay.

CABANNE, Pıerre., Dialogues with Marcel Duchamp, (Trans by: Ron Padgett), Da Capo Press, London, 1979

GOMBRICH, E.H., Resimde Anlam Sorunu, Hazırlayan: Uşun Tükel, Kabalcı Yayınevi, 1995, İstanbul

HARTT, Frederick., Art: A History of Panting, Sculpture, Architecture, Harry N. Abrams Inc., New York, 1993

LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi,  İstanbul, 1982

MULLER, J.E., Velasquez, Thames and Hudson, London, 1976

STANGOS, Nikos., Conceps of Modern Art, Thames and Hudson, London, 1993