Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın
19 Ağustos – 24 Ağustos 2002          

ULUS DEVLET VE ULUSAL EDEBİYATIN ORTAK OLUŞUM SÜREÇLERİ

Murat Belge

 

Değişik dönemlerde, değişik ideolojilerden yazarlar; millet kavramını ne gibi bir öz üzerine oturtmuşlardı? Edebiyat, somut milli-devletin biçimlenmesini ne ölçüde etkilemişti? 
Siyaset edebiyatı ne ölçüde belirlemişti?
"Milli edebiyat" ile "milli devlet" kuruluşu arasındaki paralellikler ve karşılıklı etkileşimler nelerdi?
Avrupa'nın batısında milli devletler doğal tarihi gidiş içinde oluştu; ama bir kere oluştuktan sonra, dünyanın geri kalan toplumları için bir ideal niteliğine büründü. 19. yüzyılda, edebiyat, varolan ideolojilerin en zengin taşıyıcısı olduğu için milliyetçilik de öncelikle edebiyat içinde gelişti.
Balkanlar ve Ortadoğu'dan ki örneklerden yola çıkılarak Türk romanında milliyetçi ideolojinin gelişmesi, üzerinde durulacak bir olgudur. 


Kaynaklar:
TANPINAR, A.H., 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Yayınları,İstanbul, 2001(9.baskı)
MORAN, Berna., Türk romanına Eleştirel Bir Bakış, Cilt I-II-III,İletişim Yayınları,İstanbul, 2002(6.baskı)
PARLA, Jale., Babalar ve Oğullar, İletişim yayınları,İstanbul, 1993

Romanlar/Eserler:
Mizancı Murad, Turfanda mı yoksa Turfa mı?,
Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi,
Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomore,
Ömer Seyfeddin, Hikayeler (Primo, Türk Çocuğu, Beyaz Lale, vd),
Kemal Tahir, Devlet Ana,
Tarık Buğra, Osmancık,
Erol Toy, Azap Ortakları,
Safiye Erol, Ciğerdelen,
Nihal Adsız, Bozkurtların Ölümü