Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

5 Ağustos – 10 Ağustos 2002            

KAVRAMLAR IŞIĞINDA FOTOĞRAF

Kamil Fırat

Fotoğrafı kavramlar bağlamında ele almanın amacı;fotoğrafik anlamın kavranması ve buradan hareketle fotoğrafın diğer disiplinlerle ilişkilerini irdelemeyi hedefler. Fotoğraf, fiziksel, kimyasal ve estetik süreçlerin içiçe geçmesi ile oluşur ve bu oluşum sürecini fotoğrafçı-izleyici açısından kavramanın yolu: fotoğrafı, algıyı etkileyen, şekillendiren disiplinlerle ilişkilendirerek kavramlar bağlamında ele almaktır. Özne, öteki, ışık, zaman, karanlık kutu, bellek, görünüm-görüntü, negatif-pozitif, aydınlık-karanlık, ayna-pencere, bu seminer kapsamında ele alınacak kavramların bir kısmını teşkil etmektedir.

Kaynaklar:
WEAVER, Mike., (Ed.), The Art of Photography, Yale University Press, 1989
SZARKOWSKİ,John., Photography Until Now, The Museum of Modern Art, N.Y.,1989
BARTHES, Roland., Camera Lucida, Altı kırkbeş yayınları, İstanbul,
SONTAG, Susan., Fotoğraf Üzerine
BERGER, John., O Ana Adanmış,Metis Yayınları, İstanbul,
BERGER ,John., Görme Biçimleri,Metis Yayınları, İstanbul