Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

 

8 Temmuz -  13 Temmuz 2002            

JEAN PAUL SARTRE, KARL POPPER, LUDWIG WITTGENSTEIN BAKIŞI İLE SIGMUND FREUD

Hilmi Yavuz

 

Düşünce ve bilim alanındaki görüşleriyle yaşadığımız yüzyıl üzerinde büyük etkisi olan Viyanalı düşünür ve hekim Sigmund Freud, yine çağımız düşünce yapılanmasını derinden etkilemiş üç düşünür; Jean Paul Sartre, Karl Popper ve Ludwig Wittgenstein'ın bakış açılarıyla ele alınıyor.


Popper'e göre bilim nedir ve Freud'un teorisi bilimsel midir? Bilim ve bilimdışı karşıtlığında ayırtedici çizgi nasıl çizilir? Bir teorinin bilimselliğini ortaya koyan kriterler var mıdır? Freud'un sistemini doğa bilimleri ile açıklamak mümkün müdür? Nedensellik nedir? Neden ve gerekçe arasındaki fark nedir? Dil nedir? Rüya dili ile gündelik dil arasındaki farkın kriterleri nedir? Bilinç nedir? Bilincin türdeşliği nedir? Bilinç ile bilinçdışı olan nasıl ayırtedilebilir? Zihinsel ve fiziksel act arasındaki fark nedir? Fiziksel olanın ontolojik alanı ile zihinsel olanın ontolojik alanı aynı olabilir mi?

Kaynaklar:

FREUD, S., Düşlerin Yorumu, Cilt II, (Çev: Emre Kapkin), Payel Yayınları, İstanbul

TURA, S.Murat., Freud'dan Lacan'a Psikanaliz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1989

WITTGENSTEIN, L., Estetik, Ruhbilim, Dinsel İnanç Üzerine Dersler ve Söyleşiler, Bilim-Sanat Yayınları

YAVUZ, Hilmi., Felsefe Yazıları, Boyut Yayıncılık, İstanbul

SARTRE, J.P., Heyecanlar Teorisi Üzerine Taslak,

POPPER, K., Conjectures and Rafutations, Routledge, Kegan and Paul, London

MOORE, G. E., Philosophical Papers, Allen and Unwin, London