Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

23 Temmuz –  28 Temmuz             

UYGARLIK TARİHİ İÇİNDE MÜZİK KÜLTÜRÜ 

Alper Maral

Bildik anlamıyla müzik tarihi olmayıp, birbirinden ayrılmaz gördüğümüz sosyal, siyasal ve kültürel oluşumların biçimlendirdiği nesnellikleri de ihmal etmeyerek, herşeyden önce bir iletişim aracı olarak (seslerin ve zamanın organizasyonu ) müziği ele alan; tarihsel perspektifin teorileri ve ikonografik malzemenin görselliğini, mütevazi de olsa, sesler evreninin pratikleri ile birleştirmeyi amaçlayan (katılımcıların istek seviyeleri doğrultusunda her dönemden mütevazi örneklerin çalışılıp seslendirilebileceği) kapsamlı bir giriş.

Herhangi bir müzik becerisini önkoşul olarak aramayan, çalgı/tür çerçevesini en azından genişletmeyi hedeflemiş aktif müzikçiler gibi, kendisini müzik dışı faaliyetlerle tanımlayan okur-yazar herkese açık.

 

*  Tanışma,Müzik /  ses ; organizasyonu;  Müzik tarihi için çerçeve önerileri: Alanlar/bakış açıları : Müzikoloji, etnomüzikoloji, organoloji, müzik tarihi, İletişim ve sosyal yapı içinde müzik; müziğe fonksiyonel yaklaşım

 

*  “İlkel” toplumlarda / topluluklarda müzik,

Efsanelerde müzik,

Eski Mısır ve çağdaşlarında müzik.

*   Kutsal metinlerde müzik:

Eski Yunan’da müzik; Platon, Aristo ve Pythagoras’ta müzik teorisi,

Çin İmparatorluğu’nda ve Eski Hint Uygarlığında Müzik

*   Erken Ortaçağ Avrupası’ nda müzik,

Romanesk kültürden ve Doğu’dan beslenen kaynaklar

Klise ve dışı; Sakral - Profan Ayrımı,            

Feodalite ve Haçlı seferleri’nin müzikal yansımaları

Gezgin ozan – müzisyenler; Troubadour, Trouvere, Minnensinger gelenekleri,

Ars Nova ve Erken polifoni

*  Rönesans,

Diğer disiplinlerle ilişkiler

Yeni bir anlatım vehçesi olarak operaya doğru

Teorisyenler

Karşı Rönesans

*  Barok; stillerin ardındaki estetik unsurlar,

Avrupa’da mantık birliğinde stil ayrılıkları

Yeni siyasi-iktisadi yapının müzikteki patronajı

 

*  Tınısal keşifler, klasik estetiğin yerleşmesi ve Klasik Müzik

Bir-iki yüzyılın birkaç binini bastırması (ardındaki veriler)

Avrupa dışında klasik

 

*   Gelişme ve büyüme: Romantik ve Post-Romantik müzik

Hantallaşan formlar; sıkı dokunun yetkin örnekleri

 

*   Tınının ve Avrupa - dışı kültürlerin yeniden keşfi; 20. yy müziği;

20.yy  felsefesi ve tarihinde müzik;

20. yy müziğinde müzik dışı  unsurlar  

Müziğin medya içindeki yeni konumu

En sıkı dokudan en seyrek dokuya

Müziğin bittiği yerler

 

 

Kaynaklar:

Music and Society series (Vol: 1-8), The Mc Millan Press Limited, london, 1990 (Her konunun ve dönemin farklı bir yazarı var)

An Outline History of Western music, Mc Graww Hill Press, N.Y, 1990

 

İlhan Mimaroğlu ve Evin İlyasoğlu’na ait türkçe yayınlanmış kitaplar