Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

 

22 TEMMUZ  – 27 TEMMUZ 2002                       

OSMANLI DÖNEMİNDE DEVLET-EKONOMİ İLŞKİSİ

Mehmet Genç

Osmanlı sistemi Batı Avrupa'daki iktisadi değişmelere neden ayak uyduramadı ? Ne düşünmüşler, ne yapmışlar,yahut ne yapmamışlardı da modern iktisadi büyümenin dışında kalmışlardı? Bu büyük değişmeye katılmak için herhangi bir çaba göstermişler mi idi? Mitosun genellikle kabul ettiği gibi, dış alemde olup bitenlerin hakikatten hiç farkına varmadıkları için mi bu değişmenin dışında kalmışlardı? Yoksa farkına varmış, uğraşmış ama başaramamışlar mı idi? Başarısızlığın kaynağı/kaynakları neler idi? Kendilerinde, kendi sistemlerinde mi yoksa başkalarında mı idi? Sorumluluğu kime/neye yüklemek gerekiyordu? Yahut bir sorumluluk yoktu da tarihin ve coğrafyanın ördüğü kaçınılmaz bir zorunluluk mu sözkonusu idi?

Kaynaklar:
GENÇ, Mehmet., Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi, Ötüken yayınları, İstanbul, 2000