Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

26 AĞUSTOS - 31 AĞUSTOS 2002                      

ROMA İMPARATORLUĞU'NDAN OSMANLI'YA CUMHURİYET'İN KÜLTÜR MİRASI

Mete Tunçay-İlber Ortaylı

Roma İmparatorluğu'ndan Bizans'a, Bizans'dan Osmanlı İmparatorluğuna ve Cumhuriyet'e, bir anlamda kesintiye uğramadan aktarılan kültür değerleri ve kurumlar. Osmanlı kültürü ve müesseseleri ile Bizans'tan ne ölçüde etkilenmiştir ? Cumhuriyet Osmanlı'dan bir kopuş olarak mı ele alınmalıdır?. Medeniyetler arası bir geçişten söz edilebilir mi ? Bugunü anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik bu sorulara tarih , siyaset bilimi ve siyaset felsefesi pencerelerinden farklı bakışlar ve yarını oluşturmaya doğru cevap arayışları.

Kaynaklar:
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı., Osmanlı Tarihi, (Cilt:I-VIII), TTK Yayınları, Ankara, 1982
İNALCIK, Halil., Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren yayıncılık, İstanbul, 2000
İNALCIK, Halil., Osmanlı İmparatorluğu, Toplum ve Ekonomi,Eren Yayıncılık, İstanbul, 1996
İNALCIK, Halil., Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik veSosyal Tarihi, Eren yayıncılık, İstanbul, 2000
KÖPRÜLÜ.M.F., Some Observations on the Influence of Byzantine Institutions on Ottoman Institutions. (İngilizceye Çeviren: G. LEISER), Türk tarih Kurum yayınları, Ankara, 1999.
KÖPRÜLÜ, M.F.,Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu,Türk Tarih Kurum yayınları, Ankara.
OSTROGORSKI, Bizans Devleti Tarihi, (Çev: Fikret Işıltan)Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1981 
GIBBON, E., Bizans I, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul
BARKER, E., Bizans Toplumsal ve Siyasal Düşüncesi, İmge yayınları.
ZÜRCHER Erik., Modernleşen Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları, 
MANGO Andrew., Atatürk, SabahYayınları, 
AKŞIN.Sina., (derleyen), Türkiye Tarihi Dizisi (Cilt I-IV), Cem Yayınları, 
Genel olarak İNKILÂP TARIHI edebiyatı.