Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

16 Temmuz – 21 Temmuz           

UYGARLIK TARİHİ İÇİNDEN SANATA BAKIŞ

Zerrin İren Boynudelik

 

5000 yıllık uygarlık tarihi içinde sanat kavramının ortaya çıkışı, sanatın ve sanatçının hangi konumda özgürleşmeye başladığı, sanatın bir ifade aracı olarak hangi toplumsal ve sosyal değişimlerin sonunda ortaya çıktığının görsel malzemeler eşliğinde ve sanat kuramlarının tartışılması ile birlikte ele alınacağı programda:

*  Tarih öncesinden başlayarak Mezopotamya, Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarına mimari, resim ve heykel örnekleri açısından bakılacak,

*  Hristiyanlığın ortaya çıkışı ile  birlikte bu alanlarda görülen  değişimler ele alınacak ve buna bağlı olarak Romanesk, Gotik dönemler yani Ortaçağ incelenecek,

*  İnsanın kendisini yeniden keşfi ile birlikte yeni sanat ve sanatçı anlayışına Rönesans içinden örnekler verilecek,

*  Rönesans ile açılan yoldan giderek insanın kendini, aklını yeniden keşfinin en üst noktaya ulaştığı Aydınlanma düşüncesi ele alınacak ve özellikle 18. Ve   19. yy Avrupa’sındaki sanat ve estetik anlayış örneklenecek,

*  19.yy sonlarında ortaya çıkan Neo-Klasik akıma tepkiler ele alınacak ve 20. yy sanat anlayışı genel olarak Modernizm çerçevesinde incelenecek.

*  Modernizme bir tepki olarak ortaya çıkan yeni sanat anlayışı, sanat nesnesi ve daha genel anlamda günümüzde sanatın ne olduğu Post-Modernizm bağlamında tartışılacak

 

Kaynaklar:

CHILDE, Gordon., Tarihte Neler Oldu?,  (Çev: Mete Tunçay, Alaaddin Şenel), Alan Yayıncılık, 1982, Ankara

BAINES., J.-MALEK, J.., Eski Mısır, (Çev: Zeynep Aruoba-Oruç Aruoba), İletişim yayınları, İstanbul 1986

LEVI, Peter., Eski Yunan, (Çev: Neşe Erdilek), İletişim Yayınları, İstanbul 1987

CORNEL, Tim., MATTHEWS, John., Roma Dünyası, (Çev:Şadan Karadeniz), İletişim Yayınları, İstanbul,1988

MATTHEW, Donald., Ortaçağ Avrupası, (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay), İletişim Yayınları, İstanbul, 1988

AKYÜREK, Engin., Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınevi, 1994, İstanbul

HAUSER, Arnold., “Rönesans Döneminde Sanatçının Toplumsal Konumu”, (Çev: Ahmet Cemal), Gergedan, Mart 1988, Sayı:13, ss:118-131

GOMBRICH, E.H., Sanatın Öyküsü, (Çev: Bedrettin Cömert), Remzi Kitabevi, 1997

LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi,  İstanbul, 1982

 

Ek Kaynakça:

AĞAOĞULLARI, M.Ali., Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge Kitapevi, Ankara, Mart 2000

AĞAOĞULLARI, M.Ali., Tanrı Devletinden Kral-Devlete,  İmge Kitapevi, Ankara, Ekim 1997

AĞAOĞULLARI, M.Ali., İmparatorluktan Tanrı Devletine, İmge Kitapevi, Ankara, Ekim 1998

BERGER, John., Görme Biçimleri, (Çev: Yurdanur Salman), Yankı Yay.

BRAUDEL, Fernand., Akdeniz: İnsanlar ve Miras, (Çev: Aykut Derman), Metis, 1991

BRAUDEL, Fernand., Akdeniz: Mekan ve Tarih, (Çev: Necati Erkurt), Metis Yay, 1990

CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980

ÇOTUKSÖKEN, Betül.,-BABÜR, Saffet., Ortaçağda Felsefe, Ara Yayıncılık, 1989

DUBY, Georges, Şövalye, Rahip ve Kadın, (Çev: M.A.Kılıçbay), Ayrıntı Yay., 1991

DUBY, Georges., Erkek Ortaçağ, (Çev: M.A.Kılıçbay), Ayrıntı yay., 1991

ECO, Umberto., Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, (Çev: Kemal Atakay), Can Yayınları,  İstanbul, 1996

EAGLETON, Terry., Azizler ve Alimler, (Çev: Osman Akınhay), Ayrıntı Yay, 1992, İstanbul

FINK, Gerhard., Antik Mitolojide Kim Kimdir?, (Çev: Ümit Öztürk), Kabalcı Yayınevi, 1995, İstanbul

GAARDER, Jostein., Sofi’nin Dünyası, (Çev: Gülay Kutal), Pan Yayıncılık, İstanbul, 1995

HUBERMAN, Leo., Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (Çev: Murat Belge), İletişim Yay, 1991

JACQ, Christian., Ramses I, II, II,IV, V,  (Çev: Rıza Yalt), Remzi Kitabevi, 1998, İstanbul

KEYDER, Çağlar., Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1993

KNEIFEL, Hans., Hammurabi’nin Mührü: Babil., (Çev: Arzu Güloğlu Alarslan), Yurt Yayınları, 2000, Ankara

LEWIS, Bernard., Çatışan Kültürler., (Çev: Nurettin Elhüseyni), Tarih Vakfı Yurt Yay., 1996, İstanbul

LEVI-STRAUSS, Claude., Din ve Büyü, (Derleyen ve Çeviren: Ahmet Güngören) ,Yol Yayınları, 1983, İstanbul

MAALOUF, Amin., Afrikalı Leo, (Çev: Sevim Raşo), Yapı Kredi Yay, 1995, İstanbul

MAALOUF, Amin., Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri,(Çev: M.Ali Kılıbay), Telos yay, İstanbul, 1998

McNEILL, William., Dünya Tarihi, (Çev: Alaaddin Şenel), Kaynak Yayınları, İstanbul 1985

MICHELET, Rönesans, (Çev: Kazım Berker), MEB, İstanbul, 1948

MORE, Thomas., Utopia, (Çeviren: Mina Urgan-Sabahattin Eyüboğlu-Vedat Günyol), Cem Yayınevi, 1981, İstanbul

PAMUK, Orhan., Benim Adım Kırmızı, İletişim Yayınları, 1998, İstanbul

PIRENNE, Henri., Ortaçağ Kentleri, (Çev: Şadan Karadeniz), Dost Kitabevi Yayınları, 1982, Ankara

PIRENNE, Henri., Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev:Uygur Kocabaşoğlu), Alan Yayıncılık, İstanbul, 1983