Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

15 Temmuz – 20 Temmuz 2002          

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SANAT

Zerrin İren Boynudelik

 

Marcel Duchamp, 1917 yılında Pisuar'ı sanat galerisine taşıdıktan sonra, geleneksel tanımlamaların dışında gelişen ve bugün sanat ortamında göreceli olarak bir demokratikleşme sağlayan yolu da açmış oluyordu. Bu yol uzun bir yoldu. Çeşitli akımlar ve sanatçılar genel olarak Modern dönem denebilecek zaman diliminde iz bıraktılar. Bu birikimler bugün sanat ortamını bambaşka bir yere taşıdı. Yeni mekanlar, yeni nesneler ve yeni süreçler sanatın tanımı içine girmeye başladı. Program boyunca Dünya'nın çeşitli bölgelerinden ve Türkiye'den örnekler ile bugünkü sanat ortamı, yeni eğilimleri, sorunları ve karşı eleştiriler ile ele alınacaktır.

Kaynaklar:
BERGER, John., Görme Biçimleri, (Çev: Yurdanur Salman), Yankı Yay.
BERGER, John., Sanat ve Devrim, (Çev: Bige Berker), Yankı Yayınları
LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982
LYOTARD, Jean-Françoise., Postmodern Durum, (Çev: Ahmet Çiğdem) Ara Yayıncılık,1990 
SMITH, Edward Lucie., Art Today,Phaidon Press Ltd., London, 1995