Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

27 Ağustos –   1 Eylül                 

KÜLTÜR TARİHİ VE TARİHÇİLİĞİ ÜSTÜNE

Mete Tunçay

                                                                          

Bu toplantılarda işlenecek konulardan kimileri şunlardır:

- Gelmiş-geçmiş (kimileri büsbütün geçmemiş) uygarlıklar ve Batı.

- Dönemlendirme sorunu ve çağdaşlık.

- Tarih’in ne olduğu ve ne olmadığı.

- “Resmî tarih”e karşılık “alternatif resmî tarih” yerine, eleştirel ve karşılaştırmalı tarih anlayışı.

- Tarih bilgisi de dahil, her türlü bilginin toplumsal olarak kalıplandığı ya da belirlendiği.

- Erken Yeni Çağ Avrupası’ndan örnekler ve Osmanlı düzeniyle karşılaştırmalar.

 

Kaynaklar:

CARR, E.H., Tarih Nedir?, Birikim Yay, İstanbul, 1980 ( İletişim 1987 vd.)

BURKE,  P., Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı, 1994

“Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar”, Tarih Vakfı,İstanbul, 2000

Özellikle:

C.Ginzburg, D.Kelley, L.Yılmaz, U.Fabietti, Z.Arıkan, E.Tortarolo ve K.Schiller’in bildirileri.

BURKE P., A Social History of Knowledge – from Gütenberg to Diderot. (Bu yeni kitabın Türkçe çevirisi, Tarih Vakfı – İ.Bilgi Üniv. Ortak yayını olarak çıkacak.)

 

Tarih hakkında kuramsal tartışmaların yanısıra, tarihin kendisi üstüne bir şeyler okumak isteyenler de, şu kitaba başvurabilirler:

McNEILL, William., Dünya Tarihi, (Çev: Alaaddin Şenel), Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985