Ana Sayfa
'Bir Okul' Taşmektep
'Bir Köy' Adatepe
 Ulaşım ve Konaklama
 Katılım Koşulları
 Kimler Var?
 Seminer Programları
 Bize Yazın

 

9 Temmuz -  14 Temmuz            

TASAVVUF DÜŞÜNCESİ

Hilmi Yavuz

 

İslam mistisizminin (Tasavvuf ) kaynakları; Budizm, Yeni Platonculuk, eski Türk inanç sistemleri

Vahdet-i Vücûd (Panenteisme) ve Vahdet-i Mevcud (panteizme)

Tasavvufi bilgi: Hadsî (sezgisel) bilgi ve ma’rifet (gnosis). Bilimsel bilgi ile tasavvufi bilgi arasındaki farklar. Tasavvuf epistemolojisi.

-Tasavvuf ve İslam’ın Şer’i kaynakları:

    Tasavvuf ve Kur’an

    Tasavvuf ve Kelam

    Tasavvuf ve Hadis

-Tasavvuf edebiyatı

 

Kaynaklar:

GÖLPINARLI, Abdülbaki., 100 Soruda Tasavvuf,

İZ, Mahir., Tasavvuf,

ALTINTAŞ, Hayrani., Tasavvuf Tarihi,