ADATEPE TAŞMEKTEP 2002 YAZ SEMİNERLERİ PROGRAMI

1 Tem - 6 Tem: 5 YAPIT 3 DİSİPLİN
Hilmi Yavuz, Kamil Fırat, Zerrin İren Boynudelik

8 Tem - 13 Tem: JEAN PAUL SARTRE, KARL POPPER, 
LUDWIG WITTGENSTEİN BAKIŞI İLE SIGMUND FREUD
Hilmi Yavuz

15 Tem - 20 Tem: DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SANAT
Zerrin İren Boynudelik 

22 Tem - 27 Tem: OSMANLI DÖNEMİNDE DEVLET-EKONOMİ İLŞKİSİ
Mehmet Genç

29 Tem - 3 Ağu:  İLERİ SİYAH-BEYAZ FOTOĞRAF TEKNİKLERİ (ZONE SİSTEM)
Kamil Fırat

5 Ağu - 10 Ağu: KAVRAMLAR IŞIĞINDA FOTOĞRAF
Kamil Fırat

19 Ağu - 24 Ağu: ULUS DEVLET VE ULUSAL EDEBİYATIN OLUŞUM SÜREÇLERİ
Murat Belge

26 Ağu - 31 Ağu: ROMA İMPARATORLUĞUNDAN OSMANLI'YA CUMHURİYET'İN KÜLTÜR MİRASI
Mete Tunçay-İlber Ortaylı
KAPAT