ADATEPE TAŞMEKTEP 2010 YAZ SEMİNERLERİ PROGRAMI

08 - 11 Tem :

Sanat ve Savaş

 

Zerrin İren Boynudelik & Kamil Fırat

Başlangıcından günümüze, sanat tarihi içinde, konusu “savaş” olan eserler ayrıntılı olarak, hem dönem özellikleri hem de üslup özellikleri bakımından ele alınacaktır.


Ders ücreti: 200 TL
Ders Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00


15 - 18 Tem :

Mukayeseli Dinler Tarihi

 

Kürşad Demirci

Din fenomeni nedir? Dinlerin kökeni ve gelişimi üzerine geliştirilen bilimsel teoriler. Dinler tarihi nasıl bir bilim dalıdır? Dinler tarihi üzerine batıda ve doğuda yapılan çalışmalar. Antik dinler hakkında genel bir giriş. Yahudilik. Siyasi tarih, kutsal kitap, doktrin ve ritüeller. Hıristiyanlık. Siyasi tarih. Kutsal kitap,doktrin ve ibadetler. İslam. Siyasi tarih. Kutsal kitap.Doktrin ve mezhepler. Hinduizm, Budizm, Taoizm, Şintoizm ve Şamanizm hakkında genel bilgiler.

Tavsiye edilen okuma listesi:
F.Challaye, Dinler Tarihi, Varlık Yayınları.
M.Eliade, Dini Düşüncenin Tarihi, Kabalcı Yayınları.
J.Campbell, Batı Mitolojisi, İmge Yayınları.
K.Demirci, Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluk, Ayışığı Yayınları

Kürşad Demirci Hk.
 

Ders ücreti: 200 TL
Ders Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00


02- 08 Ağu:

Ahşap Baskı Atölyesi

 

Caner Karavit

Düz bir yüzey haline getirilen ahşap malzeme üzerine oluşturulan imge ya da desen ile kağıt üzerine baskı yapılacaktır.Ders ücreti: 400 TL
Ders Saatleri: Dersler Pazartesi başlar Pazar biter. Ders saatleri 09 00 – 12 00

05 - 08 Ağu :

Fotoğraf Atölyesi: Temel Fotoğraf Bilgisi

 

Ebru Ceren Uzun

Ders ücreti: 200 TL
Ders Saatleri: Dersler Perşembe başlar Pazar biter. Ders saatleri 09 00 – 12 00

09 - 15 Ağu :

Seramik Atölyesi
  Kadir Demir

Atölye süresince geleneksel usulde, ayaklı tornalarda çalışılacak ve form verilen çamur odun ateşi ile ısıtılan fırınlarda pişirilecek.Ders ücreti: 400 TL
Ders Saatleri: Dersler Pazartesi başlar Pazar biter. Ders saatleri 09 00 – 12 00

12 - 15 Ağu:

Humeyni Öncesi ve Sonrası İran ve Türkiye - İran İlişkileri

 

Ömer Laçiner


Ders ücreti: 200 TL
Ders Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00

19 - 22 Ağu:

Mitoloji, Arkeoloji ve Edebiyattan Troia’ya
  Rüstem Aslan

Binyıllardan Günümüze Troia
Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Çanakkale ili, Çanakkale Boğazı ile Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayırır. Antik dönemden beri bu boğazın kıyısı pek çok önemli olaya tanıklık etmiştir. Çanakkale Boğazı kuzeye doğru Marmara Denizi ve İstanbul’a; güneye doğru ise Ege ve Akdeniz’e açılmaktadır. Boğazın antik ismi mitolojik bir öyküden kaynaklanmaktadır: Kral Athamas'ın çocukları Phryxus ve Helle, üvey anneleri tarafından evlerinden uzaklaştırılınca, gerçek anneleri Bulut Tanrıçası Nephele tarafından gönderilen, uçabilen altın postlu bir koç üzerine bindirilirler. Prens ve prenses gökyüzünde koçun üzerinde uçarken, Prenses Helle suya düşer ve boğulur. O günden sonra Boğaz, "Helle’nin Denizi" adını alır. (...)      
                                                             »»
DEVAMI İÇİNTavsiye edilen okuma listesi:
Destanlar:
Homeros. İlyada (Çevirenler: A.Erhat-A.Kadir).Can Yayınları
Homeros. Odysseia. (Çevirenler: A.Erhat-A.Kadir).Can Yayınları
Kazı Sonuçları:
M.Osman Korfmann. Troia-Wilusa Gezi Rehberi. Troia Vakfı Yayınları.
Troia: Düş ve Gerçek (Yay. M.O. Korfmann vd.) Homer Yayınevi.
Genel Yayınlar.
A. Erhat. Gül İle Söyleşi. İş Bankası Yayınları.
R. Aslan. Troia Macerası. Gendaş Yayınları.
B.Brandau. Troia: Bir Kent ve Mitleri. Arkadaş Yayınları
B.Brandau-P. Jablonka. Resimlerle Troia.Arkadaş Yayınları
B. Umar. Troia. İnkilap Yayınları
H. Şahin. Troyalılar Türk müydü?. Troy Yayınları. l

Rüstem Aslan Hk.


Ders ücreti: 250 TL
Ders Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00

Bu ders kapsamında Pazar günü Troia gezisi yapılacaktır. Ulaşım Taşmektep tarafından karşılanacaktır.


02 - 05 Eyl:

Bir Çalgıyla Kendini İfade Etmek
 

Tahir Aydoğdu *


Enstrüman teknikleri, -Makam ve usûl uygulamaları, Atölye çalışması (çalgı çalan katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecektir), Doğaçlama teknikleri ve doğaçlamalarda izlenen yollar, -Refakat anlayışı, Caz,Batı Müziği,Klasik Türk Müziği,Dini Mûsikî gibi farklı müziklerde icra anlayışı, Kanun konçertosu (Vakit kaldığı takdirde konçerto hakkında bilgi verilecektir), Çok sesli çalışmalara örnek (Batı müziği hakkında temel bilgi verilmesi), Sunum CD,DVD ve bilgisayar aracılığıyla ve kanun çalgısı üzerinden yapılacaktır.

Atölye çalışmasına enstrümanıyla gelecek katılımcılar ile de uygulama yapılacaktır.

Katılma koşulu: Başlangıç seviyesinde herhangi bir çalgı çalan, biraz nota okuyabilen katılımcıların katılması uygun olacaktır.

*Kanun Sanatçısı (TRT Ankara Radyosu)
TahirAydoğdu Hk.
TahirAydoğdu Hk.[2]

 

Ders Ücreti 200 TL
Perşembe 18 00 -21 00, Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00


16 - 19 Eyl:

Yaratımcılık ve Evrimcilik
  Oruç Aruoba

Yaratımcılık ve Evrimcilik teorilerine karşılaştırmalı eleştirel bir yaklaşım. Bir doğa bilimcisi olan Charles Darwin’in gözlemlerine dayanarak geliştirdiği biyolojik evrim kuramı ne kadar ikna edicidir? Ya da gökcisimleri dahil olmak üzere bitkiler, hayvanlar ve insanların aynı anda yaratılmış oldukları fikrine inanmak daha mı caziptir?

Önerilen Kaynaklar:
Charles Darwin, Türlerin Kökeni, (Çev: Öner Ünalan) Evrensel Basım, 2009, İstanbul
Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes Yayınları, 2003, İstanbul

Ders ücreti: 200 TL
Ders Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00


23 - 26 Eyl:

Fotoğrafın Anlatı Ormanlarında Bir Gezinti
  Kamil Fırat & Orhan Alptürk


Ders ücreti: 200 TL
Ders Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00, Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00