ADATEPE TAŞMEKTEP 2013 YAZ SEMİNERLERİ PROGRAMI

18 - 21 Tem :

Şamanizm

 

Kürşad Demirci

Bozkır dinlerinin özellikleri, Animizmin uzantısı olarak şamanizm, Şamanizmin genel özellikleri, Türklerde şamanizm, Türklerde dinsel yapı, Şamanik dünya algısı, Şamanik ritüeller, Şamanik kozmoloji, Bir şaman nasıl yetişir?

Kaynaklar:
Mircae Eliade,Şamanizm, İstanbul, 2010
Harun Güngör,Türk Din Etnolojisi, İstanbul, 2012
Mustafa Ünal ve Mustafa Argunşah, Harun Güngör Armağanı, İstanbul, 2012
Fuzuli Bayat,Türk Kültüründe Kadın Şaman, İstanbul, 2010
Wilhelm Rodlof, Türklük ve Şamanlık, İstanbul, 2010

Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00

 


25 - 28 Tem :

Osmanlı Mutfağı ve Balık Kültürü

 

Marianna Yerasimos

Evliya ve seyahatname ile tanışma, 15.-17. yüzyıl Osmanlı saray mutfağına genel bir bakış. Evliya'nın rehberliğinde 17. yüzyıl Osmanlı ve komşularının yemek kültürü. Osmanlı mutfağı ve Saray’da balık yemekleri. 


Kaynaklar:
Marianna Yerasimos, (Yay.Haz. Füsun Kiper), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2011
Marianna Yerasimos, 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2005

Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00

 


1- 4 Ağu :

Takılabilir Sanat Atölyesi

 

Burcu Büyükünal & Selen Özus


Antik çağlardan kalan takılara baktığımızda doğada bulunan taşlar, deniz kabukları, hayvan dişleri ve kemikleri gibi malzemelerle yapılmış işlerle karşılaşırız. Günümüzde çoğunlukla süslenme ile özdeşleştirilen takı bu işlevinin dışında simgesel anlamlar iletmek ve kötülüklerden korunmak gibi büyü amaçlı da kullanılırdı. Diğer bir kullanım amacı da aslında oldukça işlevseldi. Kumaşları birbirine tutturmak için yapılmış fibula (günümüzdeki adıyla çengelli iğne) ilk metal takı formlarından biri olarak bir ihtiyaçtan doğmuştu.

Biz takının çeşitliliğe sahip geçmişini unutmadan ve takıya sadece bir süslenme aracı olarak bakmadan işler üretiyoruz. Bu atölye çalışmasında da bakış açımızı katılımcılara aktarmayı ve onların belki de yabancı oldukları bu bakış açısını tanıyarak işler üretmelerini umuyoruz. Atölye süresince takıya atfedilmiş maddi değer kavramından kurtularak beş gün süreyle içinde yaşadığımız çevreye bakmaya, onu tanımaya, doğaya, köye ve Taşmektep’e ait malzemelerle takılabilir sanat eserleri üretmeye çalışacağız. Taşmektep’te geçirdiğimiz zamanı belgeleyecek olan işler üreteceğiz.

 

Atölye ücreti: 350TL
Atölye Saatleri: Sabah 10 00 – 17 00 arasında (13 00 – 14 00 yemek molası)
Atölyede kullanılacak aletler ve çeşitli birleştiriciler Taşmektep tarafından sağlanacaktır.
Atölyeye katılım 15 kişi ile sınırlıdır.

Ayrıntılı Bilgi için Bkz:

www.burcubuyukunal.com

www.selenozus.com

 


22-24 Ağu :

Alexandria Troas Antik kentine gezi ve 1. Binde Günlük Yaşam

 

Erhan Öztepe


Alexandria Troas Antik kentine gezi ve 1. Binde Günlük Yaşam
 


Seminer ücreti: 350 TL (Cumartesi günü kazı yerine gezi yapılacaktır. Ulaşım ve öğle yemeği ücrete dahildir)
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma: 09 00- 12 00
Cumartesi: 09 00 Gezi için hareket

 


5 - 8 Eyl :

Hurûfî Metinlerinin Klasik Türk Edebiyatı Tarihine Katkısı
  Fatih Usluer


Hurufilik: Harf felsefeciliğinin temel dinamikleri, Hurufiliğin tarihi, Hurufilik nedir? Hurufilerin yaptıkları hesaplar, Hurufi şiirlerinin incelenmesi, Fazlullah-ı Hurufi'nin rüya tabirleri, Hurufi Metinleri ve şifreleri (Yazma eserler üzerinden tanıtım)

Kaynaklar:
Abdülkadir Gölpınarlı, Hurufi Metinleri Kataloğu, Ankara, TTK
Fatih Usluer, Hurufilik, İstanbul, Kabalcı Yayınları
Fazlullah Esterabadi, (Haz.:Fatih Usluer), Cavidanname, İstanbul, Kabalcı Yayınları
Shahzad Bashir, Fazlullah Esterabadi ve Hurufilik, İstanbul, Kitap Yayınevi
Mustafa Ünver, Hurufilik ve Kuran : Nesimi Örneği, İstanbul, Fecr Yayınları
 

http://etu.edu.tr/cv/fusluer
 

Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi, Pazar: 09 00- 12 00


 


12-15 Eyl :

Başlangıcından Günümüze Sanatlarda “Barış” ve “Adalet” Alegorisi

 

Zerrin İren Boynudelik – Kamil Fırat

Ortaçağ ve Rönesans dönemi Avrupa resminde her resmin bir hikayesi vardır ve her hikayenin de anlaşılmasını sağlayacak ipuçları olarak semboller, bu resimlerin içinde kolaylıkla bulunabilir. Soyut kavramların, ahlaki söylemler olarak ve toplumsal ahlaki düzenin sağlanmasına katkı sağlayacakları umularak görselleştirilmeye başlanmasıyla birlikte bu imgelerde görünenin altındakini kavramak da belli bir entelektüel birikim gerektirdiği için zorlaşmaya başlar. Yunanca ve Latince’de “göründüğünden başka türlü konuşmak” ya da “öteki anlatıcısı olan” olarak tanımlanan alegori, insan yaşantısına dair doğruların ve genellemelerin, soyut kavramların ve prensiplerin simgesel karakterler ve eylemler aracılığı ile sözel ya da resimsel olarak anlatılmasıdır. Alegoriler önce sözel sonra görseldir. Alegori bir anlatım tarzıdır. Burada okuyucu, dinleyici ya da izleyici görünüşün ötesindeki gizli, örtülü, üstü kapalı anlamı aramaya yöneltilir. Nesneler, kişiler, olaylar ya da kurgular göründüklerinden başka şeyleri temsil ederler ve bu alegorik ögeler çoğunlukla da ahlaki, dini, sosyal ya da politik vurgulardır.

Platon’a göre Kardinal erdemlerden olan Adalet erdemi diğer erdemlerin uyum içinde bulunabilmesi bakımından öncelikli bir öneme sahiptir. Adalet alegorisi, görsel alanda en çok örneği bulunan erdemdir. Ve çoğu zaman Barış alegorisi ile birlikte resmedilir.

Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00


 


18 - 21 Eylül :

Ekmek Atölyesi ve Kışa Hazırlık

 


Organik buğday ile ekmek yapacağız, yerel taş fırınlarda pişireceğiz, kışlık erzakımızı hazırlayacağız. Köy keçilerinin sütünden taze peynir ve yoğurt, meşhur
Çanakkale domatesinden domates salçası, biber salçası, tarhana, erişte yapacağız.
Erzakımızı alıp eve gideceğiz. Atölye sırasında Buğday Derneği üyeleri ve Adatepeli kadınların bilgi ve deneyimlerinden yararlanacağız. Yiyecekler, besinlerin sağlıklı ortamlarda saklanması ve tüketilmesi gibi konularda sohbetler yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacağız.

Atölye Saatleri: Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 09 00- 18 00. Çarşamba sabahı Taşmektep’de buluşma, sohbet ve işlerin planlanması yapılacak.

Atölye ücreti: 50TL (Bu ücret atölyeye katkıda bulunan köy kadınları arasında paylaştırılacaktır).

Diğer malzeme masrafları (un, domates, biber, süt ve mayalar, erişte ve tarhana için gereken malzemeler) Adatepe Zeytinyağları tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların üretimlerini saklamaları için gereken kavanoz, kutu gibi malzemeler için harcamaları kendilerinin yapmasını bekliyoruz. Dileyenler bu malzemeleri getirebilir, ya da Cuma günü Küçükkuyu pazarında gerekli şeyleri bulabilir.

 

26 - 29 Eylül :

Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar: Kültürel ve Siyasi Etkileşimler

 


Bülent Bilmez

Balkan coğrafyası ve halklarının kısaca tanıtılmasıyla başlayacak olan bu derste, Balkanlar’da modernleşme ve ulus inşa süreçleri anlatılacak.

Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar deyince akla, ‘Osmanlı döneminde Balkanlar’ gelebilir ve Balkanların adeta Osmanlı İmparatorluğu’ndan farklı bir şeymiş gibi ele alınacağı düşünülebilir. Ancak bu derste Balkanlar’daki her bir ulus-devletin sadece Osmanlı’dan kopuşuna kadarki tarihi anlatılmayacak, Balkanlar’ın Osmanlı’nın ta kendisi olduğu anlayışıyla modern Balkanların tarihi Osmanlı’dan resmi kopuştan sonraki süreçle birlikte anlatılacak. Aslında sosyal, siyasi ve kültürel olarak küçük Osmanlı devletçilikleri olarak devam eden bu bağımsız devletlerin tarihi, Balkanlar’ın tamamen Osmanlı’nın kontrolünden çıktığı 1913’e kadar (Osmanlı ile ilişki içinde) anlatılacak.

Kaynaklar:
Hupchick, Dennis P. & Cox, Harold E. 2001: The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, Palgrave Macmillan.
Jelavic, Barbara 2006: Balkan Tarihi, Cilt I (18. ve 19. Yüzyıllar), İstanbul: Küre Yay.
Sowards, Steven W.: BALKAN HISTORY (THE BALKANS IN THE

AGE OF NATIONALISM), Original Location:
http://www.lib.msu.edu/sowards/balkan/
Todorova, Maria 2003: Balkanlar'ı Tahayyül Etmek, (Çev.: Dilek Şendil), İstanbul: İletişim.
 

Seminer ücreti: 250 TL
Seminer Saatleri: Perşembe 18 00 -21 00,
Cuma, Cumartesi Pazar: 09 00- 12 00